2015. márc. 14.

Összehívták a Magyar Telekom Éves Rendes Közgyűlését

A Magyar Telekom Igazgatósága ma értesítette a Társaság részvényeseit, hogy 2015. április 15-én 11:00 órára összehívja a Társaság Éves Rendes Közgyűlését. A Közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház, Tölösi Konferencia Központ, 1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55. A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel.  A részvénykönyv lezárásának időpontja 2015. április 13.  A regisztráció a Közgyűlés napján 9:00-10:30 óráig tart.


A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2014. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról
2. Döntés a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2014. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése
3. Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2014. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése
4. Az Igazgatóság javaslata a 2014. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2014. évi adózott eredmény felhasználásáról
5. Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására
6. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
7. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről
8. Döntés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai díjazásának megállapításáról
9. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, illetve a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása
10. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról és döntés az új Ptk. szerinti továbbműködésről
11. A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása.

Forrás: Telekom